U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
9 november 2015
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
10 november 2015
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 10. Financiën en Begroting
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151)
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Hoofdstuk 2. Kanselarij en Bestuur, Afdeling 4. Fonds Departement Kanselarij en Bestuur
Advies van de Raad van State (p. 89)
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Kanselarij en Bestuur (behalve Afdeling 4. Fonds Departement Kanselarij en Bestuur)
Advies van de Raad van State (p. 89)
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 135)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 156)
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Leefmilieu, Natuur en Energie
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p.89)
- Advies van de Milieu- en Natuurraad voor Vlaanderen (p. 143)
Benoeming van een verslaggever en bespreking
12 november 2015
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151)
- Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 159)
- Protocol nr. 19 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van het sectorcomité X – onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – afdeling 2 – onderafdeling Vlaamse Gemeenschap; en het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 13 en 20 oktober 2015 (p. 187)
- Protocol nr. 53 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 13 en 20 oktober 2015 (p. 203)
- Protocol nr. 67 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het Vlaams onderhandelingscomité voor het
hoger onderwijs op 13 oktober 2015 (p. 211)
Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Economie, Wetenschap en Innovatie
Hoofdstuk 8. Werk en Sociale Economie
Adviezen:
- Advies Raad van State (p. 89)
- Advies Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (p. 139)
- Advies Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151)
Benoeming van een verslaggever en toelichting
17 november 2015
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Kanselarij en Bestuur (behalve Afdeling 4. Fonds Departement Kanselarij en Bestuur)
Advies van de Raad van State (p. 89)
Bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 135)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 156)
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Leefmilieu, Natuur en Energie
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p.89)
- Advies van de Milieu- en Natuurraad voor Vlaanderen (p. 143)
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 10. Financiën en Begroting
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151)
Benoeming van een verslaggever en bespreking
19 november 2015
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151)
- Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 159)
- Protocol nr. 19 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van het sectorcomité X – onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – afdeling 2 – onderafdeling Vlaamse Gemeenschap; en het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 13 en 20 oktober 2015 (p. 187)
- Protocol nr. 53 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 13 en 20 oktober 2015 (p. 203)
- Protocol nr. 67 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs op 13 oktober 2015 (p. 211)
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Advies van de Raad van State (p. 89)
Benoeming van een verslaggever, algemene toelichting en bespreking van Afdeling 2. Fonds CED-ECP
24 november 2015
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 10. Financiën en begroting
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (p. 143)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151)
- Advies van de Mobiliteitsraad (p. 167)
- Advies van de Vlaamse Woonraad (p. 179)
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Leefmilieu, Natuur en Energie
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p.89)
- Advies van de Milieu- en Natuurraad voor Vlaanderen (p. 143)
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 135)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 156)
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Kanselarij en Bestuur (behalve Afdeling 4. Fonds Departement Kanselarij en Bestuur)
Advies van de Raad van State (p. 89)
Voortzetting van de bespreking
26 november 2015
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Economie, Wetenschap en Innovatie
Hoofdstuk 8. Werk en Sociale Economie
Adviezen:
- Advies Raad van State (p. 89)
- Advies Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (p. 139)
- Advies Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151)
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151)
- Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 159)
- Protocol nr. 19 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van het sectorcomité X – onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – afdeling 2 – onderafdeling Vlaamse Gemeenschap; en het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 13 en 20 oktober 2015 (p. 187)
- Protocol nr. 53 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergaderingen van het Vlaams onderhandelingscomité voor de basiseducatie op 13 en 20 oktober 2015 (p. 203)
- Protocol nr. 67 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs op 13 oktober 2015 (p. 211)
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling 1. Correctiefactor loonsubsidies
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Advies van de Raad van State (p. 89)
Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Mobiliteit en Openbare Werken
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 101)
- Advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (p. 167)
Benoeming van een verslaggever en bespreking
1 december 2015
Aangenomen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Kanselarij en Bestuur (behalve Afdeling 4. Fonds Departement Kanselarij en Bestuur)
Advies van de Raad van State (p. 89)
Stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 135)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 156)
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 10. Financiën en begroting
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (p. 143)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151)
- Advies van de Mobiliteitsraad (p. 167)
- Advies van de Vlaamse Woonraad (p. 179)
Voortzetting van de bespreking
3 december 2015
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Economie, Wetenschap en Innovatie
Hoofdstuk 8. Werk en Sociale Economie
Adviezen:
- Advies Raad van State (p. 89)
- Advies Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (p. 139)
- Advies Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151)
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling 2. Fonds CED-ECP
Stemming
Afdeling 3. Aanpassing decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid
Toelichting, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Mobiliteit en Openbare Werken
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 101)
- Advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (p. 167)
Voortzetting van de bespreking en stemming
7 december 2015
Tweede lezing in commissie gevraagd.
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 10/1. Energie
Advies van de Raad van State
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
9 december 2015
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Tweede lezing in commissie gevraagd.
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 10/1. Energie
artikel 99, 13°
Tweede lezing op verzoek van Johan Danen, op basis van artikel 75 van het Reglement
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 10. Financiën en begroting
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Adviezen:
- Advies van de Raad van State (p. 89)
- Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (p. 143)
- Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 151)
- Advies van de Mobiliteitsraad (p. 167)
- Advies van de Vlaamse Woonraad (p. 179)
Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking van en stemming over alle aan de commissie toegewezen bepalingen
10 december 2015
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 10. Financiën en begroting
Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding
Tweede lezing van de in eerste lezing geamendeerde artikelen
18 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
29 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

544 (2015-2016) nr. 1
544 (2015-2016) nr. 3
544 (2015-2016) nr. 4
544 (2015-2016) nr. 10
544 (2015-2016) nr. 13
544 (2015-2016) nr. 14
544 (2015-2016) nr. 15
544 (2015-2016) nr. 16
544 (2015-2016) nr. 17
544 (2015-2016) nr. 18
544 (2015-2016) nr. 19
544 (2015-2016) nr. 20
544 (2015-2016) nr. 21
544 (2015-2016) nr. 23
544 (2015-2016) nr. 25

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 544 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 77 leden hebben "ja" gestemd
 • 29 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 73 leden hebben "ja" gestemd
 • 28 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: