U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
30 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
10 november 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheid Financiën en Begroting van mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Benoeming van een verslaggever en toelichting
9 december 2015
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

14 (2015-2016) nr. 1
14 (2015-2016) nr. 3
14 (2015-2016) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 14 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid