U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 oktober 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 oktober 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
30 oktober 2015
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
10 november 2015
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
17 november 2015
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
24 november 2015
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
1 december 2015
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
9 december 2015
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
18 december 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting 14 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid