U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 augustus 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
10 september 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
18 september 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
20 oktober 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Ontwerp van decreet betreffende lage-emissiezones
18 november 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
27 november 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
18 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

454 (2014-2015) nr. 1
454 (2014-2015) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 454 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details