U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 augustus 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
10 september 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
18 september 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
20 oktober 2015
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
27 november 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
18 december 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

454 (2014-2015) nr. 1
454 (2014-2015) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 454 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details