Terug naar overzicht

Motie van wantrouwen

Korte verklaring

Met een motie van wantrouwen zegt het Vlaams Parlement zijn vertrouwen op in de volledige Vlaamse Regering of in één of meer ministers. In een dergelijke motie moet het parlement ook opvolgers voorstellen voor de hele regering of voor de minister(s) in wie het geen vertrouwen meer heeft.

Uitgebreide verklaring

Met een motie van wantrouwen zegt het Vlaams Parlement zijn vertrouwen op in de volledige Vlaamse Regering of in één of meer ministers. In een dergelijke motie moet het parlement ook opvolgers voorstellen voor de hele regering of voor de minister(s) in wie het geen vertrouwen meer heeft.

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger kan een motie van wantrouwen indienen na het debat over een regeringsverklaring, een regeringsmededeling of een beleidsnota, of na een interpellatie of een actualiteitsdebat.

Als de plenaire vergadering een motie van wantrouwen aanneemt, is de hele regering of de minister(s) in wie het parlement geen vertrouwen meer heeft, ontslagen. De kandidaat of kandidaten die in de motie worden voorgesteld als opvolger, worden dan direct verkozen verklaard.

In de geschiedenis van het Vlaams Parlement is er tot nu toe nog nooit een motie van wantrouwen goedgekeurd.

Terug naar overzicht
Scroll to top