Terug naar overzicht

Interpellatie

Korte verklaring

Een interpellatie is een van de middelen die een Vlaams volksvertegenwoordiger heeft om de regering te controleren en een minister te ondervragen. Bij een interpellatie kan de politieke verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering of van een minister in het gedrang komen. Bij gewone vragen aan een minister is dat niet zo.

Uitgebreide verklaring

Een interpellatie is een van de middelen die een Vlaams volksvertegenwoordiger heeft om de regering te controleren en een minister te ondervragen. Bij een interpellatie kan de politieke verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering of van een minister in het gedrang komen. Bij gewone vragen aan een minister is dat niet zo.

Interpellaties worden meestal in een commissie behandeld. Het Uitgebreid Bureau kan beslissen om de interpellatie in de plenaire vergadering te houden, omdat ze bv. heel algemeen is en van groot politiek belang is.

Over dringende zaken kan er in de plenaire vergadering ook een actuele interpellatie worden gehouden.

Na een interpellatie kunnen de parlementsleden een motie of een motie van wantrouwen indienen. Daarin doen ze aanbevelingen aan de regering, of ze vragen zelfs dat een minister ontslag neemt (in de motie van wantrouwen). Over die motie(s) wordt dan in de eerstvolgende plenaire vergadering gestemd.

Meer voorbeelden? Raadpleeg de interpellaties

Terug naar overzicht
Scroll naar boven