Search in Vlaams Parlement

Terug naar overzicht

Actualiteitsdebat

Eenvoudige verklaring

Tijdens een actualiteitsdebat houden de Vlaamse volksvertegenwoordigers een discussie over een actueel onderwerp in de plenaire vergadering. Elke volksvertegenwoordiger kan vragen om een actualiteitsdebat te organiseren. Het Uitgebreid Bureau beslist over die aanvraag.

Uitgebreide verklaring

Tijdens een actualiteitsdebat houden de Vlaamse volksvertegenwoordigers een discussie over een actueel onderwerp in de plenaire vergadering. Elke volksvertegenwoordiger kan vragen om een actualiteitsdebat te organiseren. Het Uitgebreid Bureau beslist over die aanvraag.

De voorzitter, het Uitgebreid Bureau of de plenaire vergadering kunnen ook beslissen om een actualiteitsdebat te houden als er over een onderwerp verschillende actuele vragen zijn.  

Wat volgt er na een actualiteitsdebat?

  • Een actualiteitsdebat leidt niet tot een stemming over het onderwerp.
  • De volksvertegenwoordigers kunnen wel als besluit van een actualiteitsdebat aanbevelingen doen aan de Vlaamse Regering. Ze dienen dan een motie in waarin hun aanbevelingen zijn opgesomd.
  • Volksvertegenwoordigers kunnen als besluit van een actualiteitsdebat ook een motie van wantrouwen indienen. Daarin zeggen ze het vertrouwen op in een of meer ministers en stellen ze een vervanger of vervangers voor.
  • De plenaire vergadering stemt nog in dezelfde vergadering over die moties.

Meer voorbeelden? Lees de verslagen van de recente actualiteitsdebatten

Terug naar overzicht
Scroll to top