Search in Vlaams Parlement

Naar een nieuw begrotingsevenwicht

financiën

De coronacrisis, die in februari 2020 uitbrak, zorgde niet alleen voor de grootste wereldwijde gezondheidscrisis sinds Wereldoorlog II, maar ook voor een sinds die oorlog nooit geziene economische terugval.

Die zware economische terugval zorgde voor een belangrijke vermindering van de inkomsten en voor enorme extra uitgaven. Dat alles leidde tot een groot begrotingstekort en een zeer snel oplopende schuld. Het bleef in het zittingsjaar 2020-2021 onduidelijk wanneer en hoe de economie zou hernemen.

Bij de start van de huidige zittingsperiode ging de Vlaamse Regering er nog van uit dat ze alleen voor het begrotingsjaar 2020 een tekort zou optekenen, ondanks bijkomende begrotingsinspanningen in een aantal domeinen. De coronacrisis zorgde echter voor dieprode cijfers en een zeer sterk oplopende schuld.

De SERV gaf in zijn adviesrapport ‘Evaluatie van het begrotingsbeleid 2021 van de Vlaamse Gemeenschap’ aan dat ook als de economie zou hernemen, de Vlaamse Regering toch met een structureel begrotingstekort van 2,6 miljard euro zat opgescheept en dat ze dat op een evenwichtige manier, niet alleen via uitgavenverminderingen maar ook door extra ontvangsten moest wegwerken, waarbij de investeringen maximaal gevrijwaard moesten blijven.

Minister Matthias Diependaele stelde dat hij daarvoor geen extra fiscale inkomsten wil genereren en het structurele begrotingstekort via besparingen met de helft wil terugdringen tegen het einde van de zittingsperiode. Hij wil daarbij gebruikmaken van de volgende instrumenten:

  • een subsidiedatabank;
  • een begrotingsnorm;
  • de Vlaamse Brede Heroverweging;
  • ‘spending reviews’ of uitgaventoetsingen.

De commissieleden bespraken de impact van de coronacrisis op het vorderingensaldo en de schuldpositie, het economisch relancebeleid, de instrumenten die minister Diependaele beoogt in te zetten om het Vlaamse begrotingstekort structureel te verminderen en de verschillende beleidskeuzes (besparingen, belastingen, investeringen) om dat te bereiken.

Herbekijk en lees

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Advies van de SERV over het begrotingsbeleid 2022

Lees het advies van de SERV

Herbekijk de gedachtewisseling in de commissie van 23 juli 2021 en lees het verslag

  • Evaluatie door de SERV van het begrotingsbeleid 2021 van de Vlaamse Gemeenschap

Lees de evaluatie door de SERV

Herbekijk de gedachtewisseling in de commissie van 2 februari 2021 en lees het verslag

  • Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag van 10 november 2020 en van 24 november 2020

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 17 december 2020 en lees het verslag: deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.

  • Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 (de zogenaamde BA-Light)

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie en lees het verslag van 1 juni 2021 (inleidende toelichting) en van 15 juni 2021 (bespreking) in de commissie)

Herbekijk de bespreking in de plenaire vergadering van 7 juli 2021 en lees het verslag.

Scroll to top