Search in Vlaams Parlement

Impact van artificiële intelligentie

artificiële intelligentie

Op 8 februari 2021 publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een informatierapport over artificiële intelligentie. Daarin wordt de impact van AI op de economie, arbeidsmarkt en competenties, onderwijs, hr-beleid en overheid vanuit een internationaal perspectief in kaart gebracht. Het rapport past in de digitale agenda die de Vlaamse sociale partners al eerder hebben opgesteld.

Vlaanderen en de Europese Unie beschikken over grote troeven op het vlak van AI en digitalisering, maar ze staan voor de uitdaging om de kloof met andere grote economische spelers te overbruggen.

Het rapport was voor de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie de aanleiding om op 1 en 22 april 2021 hoorzittingen te houden over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie. Naast de SERV werden vertegenwoordigers van het Kenniscentrum Data & Maatschappij, de stuurgroep Artificiële Intelligentie, de Vlaamse AI-academie, het Vlaamse onderzoeksprogramma AI en imec gehoord. Voor de ethische en juridische aspecten werden specialisten uitgenodigd.

Over de uitdagingen van AI werden in de loop van het zittingsjaar verschillende parlementaire vragen gesteld.

Herbekijk en lees

  • Hoorzittingen over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie

Herbekijk de hoorzittingen en lees het verslag van 1 april 2021 en 22 april 2021

  • Vraag om uitleg van Stijn De Roo aan minister Hilde Crevits over het onderzoeksprogramma met betrekking tot artificiële intelligentie (4 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over de sociaal-economische impact van artificiële intelligentie (25 februari 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Actuele vraag van Stijn De Roo aan minister Hilde Crevits over de versterking van de kennis inzake artificiële intelligentie (28 april 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Stijn De Roo aan minister Hilde Crevits over het potentieel van artificiële intelligentie in Europa (8 juli 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Schriftelijke vraag van Ilse Malfroot aan minister Hilde Crevits over VDAB en het gebruik van artificiële intelligentie bij arbeidsbemiddeling (29 oktober 2020)

Lees vraag en antwoord

  • Schriftelijke vraag van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits over de bevoegdheidsverdeling en samenwerking inzake artificiële intelligentie (6 april 2021)

Lees vraag en antwoord

Scroll to top