Search in Vlaams Parlement

De rol van de Vlaamse universiteiten als motor van onderzoek en ontwikkeling

innovatie en wetenschap

De Vlaamse Regering trekt in het regeerakkoord 2019-2024 de ambitie van de vorige zittingsperioden door en wil de budgetten voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie verhogen om tegen het einde van de legislatuur de 3 procentnorm voor de gezamenlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling door de overheid en ondernemingen te bereiken. Het is de ambitie om Vlaanderen te laten doorstoten tot de top vijf van innovatieve kennisregio’s in Europa.

De Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie hield op 9 januari 2020 een gedachtewisseling met leden van de Vlaamse Interuniversitaire Raad over de economische impact van de Vlaamse universiteiten en hun rol als motor van onderzoek en ontwikkeling. De leden van de Commissie voor Onderwijs werden uitgenodigd om de gedachtewisseling bij te wonen.

In de loop van het zittingsjaar werden er verschillende vragen gesteld over wetenschapsbeleid en onderzoek en ontwikkeling. Bij de gedachtewisselingen over de impact en de aanpak van de coronacrisis kwam ook de bijdrage van de universiteiten en wetenschappelijke instellingen aan de bestrijding van COVID-19 aan bod.

 

Lees en herbekijk

  • Gedachtewisseling over de economische impact van de Vlaamse universiteiten en hun rol als motor van onderzoek en ontwikkeling (9 januari 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits van over de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (7 november 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vragen om uitleg aan minister Hilde Crevits over een beleidskader voor artificiële intelligentie in Vlaanderen (6 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over het Flanders Future Tech Fund (6 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de Einstein Telescope (12 maart 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Hilde Crevits over de oprichting van een taskforce Ruimtevaart (25 juni 2020)

Herbekijk de vraag om uitleg en lees het verslag

  • Vraag van om uitleg aan minister Hilde Crevits over de Vlaamse AI Academie (2 juli 2020)

Herbekijk de vraag om uitleg en lees het verslag

  • Gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis (9 april 2020)

Herbekijk de gedachtewisseling en lees het verslag

Scroll to top