Search in Vlaams Parlement

Brussel: corona en relancebeleid

corona en brussel

Ook het afgelopen jaar hadden de Brusselse organisaties te lijden onder de coronacrisis. Uit het coronanoodfonds werd 3,17 miljoen euro ter beschikking gesteld van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor extra ondersteuning van Nederlandstalige instellingen voor cultuur, jeugd en sport in Brussel. De N-VA wilde erover waken dat de VGC die middelen zou aanwenden voor zaken waarvoor ze effectief bedoeld zijn. De steunmaatregelen voor de cultuursector die Vlaanderen heeft genomen vanuit het coronanoodfonds, stonden ook open voor de Brusselse culturele organisaties. 10 miljoen euro in het kader van het relanceplan ging naar Brussel. Structureel zou 800.000 euro uit het Brusselfonds worden aangewend voor infrastructuurwerken. Het Vlaams Parlement stelde vragen over de concrete besteding van die middelen.

Wat de medische kant van de coronacrisis betreft, was er kritiek op de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening in de vaccinatiecentra in Brussel (zie Gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening in Brussel).

Herbekijk en lees

  • Gedachtewisseling over het Vlaamse cultuurbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand (10 november 2020)

Lees het verslag

  • Ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

Lees het ontwerp van decreet

Herbekijk de bespreking in de commissie van 18 november 2020 en lees het verslag

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle over de besteding van de middelen van het coronanoodfonds in Brussel (3 maart 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Karl Vanlouwe aan minister Benjamin Dalle over de eerste investeringen in Brussel in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht (5 mei 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg van Annabel Tavernier aan minister Benjamin Dalle over de aanwending van de relancemiddelen uit het Vlaams Brusselfonds voor de infrastructuur voor het deeltijds kunstonderwijs in Brussel (16 juni 2021)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

 

Scroll to top