Search in Vlaams Parlement

Belastinghervormingen

financiën en begroting

Erf- en schenkbelasting

Op voorstel van de Vlaamse Regering heeft het Vlaams Parlement tijdens de huidige legislatuur enkele ingrijpende fiscale hervormingen doorgevoerd:

  • verlaging van het verdeelrecht geheven lastens koppels die uit de echt scheiden of uit elkaar gaan (beter gekend als de ‘miserietaks’)

  • hervorming van de zogenaamde woonbonus tot een eenvoudiger en geïntegreerd systeem

  • verlaging, vereenvoudiging en vergroening van de schenkbelasting op de waarde van onroerende goederen voor schenkingen vanaf 1 juli 2015

  • milieukenmerken van het voertuig die bepalend werden voor de Vlaamse verkeersbelasting

  • punctuele aanpassingen in de onroerende voorheffing

Een andere ambitie van het Vlaams Regeerakkoord is de modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe federale erfrecht en aan de hedendaags samenlevingsvormen. De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting besprak de hervorming van de Vlaamse erfbelasting die twee krachtlijnen omvat: een ondersteuning bij het nieuwe federale erfrecht enerzijds en een meer gematigde tarificatie voor verkrijgingen buiten de rechte lijn anderzijds. Het decreet treedt is in werking getreden op 1 september 2018 samen met de federale erfrechtwet.

Lees en herbekijk

 

Hervorming verkooprecht en registratiebelasting

De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de koopbelasting uitgewerkt. De belangrijkste krachtlijn is de omzetting van de bestaande gunstregimes van het klein beschrijf en andere tot een eenvoudig verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning.

Als de aankoopprijs van een gezinswoning 200.000 euro niet overschrijdt, kan/kunnen de koper(s) bijkomend genieten van een nieuwe en unieke rechtenvermindering van 5.600 euro. Het grensbedrag is verhoogd tot 220.000 euro voor de kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel, waar de vastgoedprijzen hoger liggen.

Lees en herbekijk

Scroll to top