U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
15 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
22 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
12 juni 2018
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
25 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
27 juni 2018
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
6 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
20 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1584 (2017-2018) nr. 1
1584 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1584 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
79 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 63 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid