U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting

van de Vlaamse Regering
1533 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
22 maart 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
27 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
17 april 2018
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
3 mei 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
9 mei 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
18 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
28 mei 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1533 (2017-2018) nr. 1
1533 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1533 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 74 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid