U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Vandecasteele heeft het woord.

Minister, enkele weken geleden was er zeer goed nieuws. Toen raakte bekend dat er 1500 voltijdequivalenten (vte's) psychologische hulpverleners zouden worden ingezet in de zorgsector. Ik heb daar enkele vragen over omdat ik het heel belangrijk vind dat de zorgmedewerkers goed omkaderd zijn omdat zij het de voorbije maanden bijzonder zwaar hebben gehad.

Op welke manier en waar zal men de 1500 vte’s psychologische hulpverleners aannemen? Welk contract zullen zij krijgen en welke vergoeding staat daartegenover? Of gaat het om de terugbetaling van het bezoek of de consultatie bij een psycholoog?

Op welke manier zal men de 1500 vte’s psychologische hulpverleners werven? Welk plan wordt hiervoor gevolgd? U weet dat heel wat psychologen niet in zee zijn gegaan met het vorige plan rond de terugbetaling van psychologen. Hoe is het concept vandaag opgesteld? Hoe worden die psychologen gecontacteerd?

Hoe zullen de 1500 vte’s psychologische hulpverleners concreet ingezet worden? Hoe zullen ze de weg vinden naar de medewerkers in de zorg? Zullen zij outreachend werken of gaat het om een consultatie bij de psychologen in het gebouw of het groepswerk? Wat is de timing voor dit proces? Wanneer mogen we de bijkomende psychologische hulpverleners op het terrein verwachten?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Collega, ik geef een kort antwoord op de drie vragen samen.

Op de interministeriële conferentie (IMC) werd inderdaad beslist om 1500 vte’s ter beschikking te stellen, prioritair voor het ondersteunen van de eerstelijnszorg, die met vele psychische zorgnoden geconfronteerd wordt. Het budget voor deze bijkomende hulpverlening wordt ter beschikking gesteld door mijn federale collega, minister Vandenbroucke.

Het is nog niet duidelijk op welke wijze dit budget concreet zal worden besteed. De concrete doelgroepen, opdrachten, voorwaarden en vergoeding van de psychologische hulpverleners moeten nog worden uitgewerkt. Mijn kabinet is betrokken bij de bespreking hierrond in de interkabinettenwerkgroep (IKW) Taskforce Geestelijke Gezondheidszorg, die hier nu prioritair verder mee aan de slag gaat. Het werk van deze IKW wordt bekrachtigd en aangestuurd door de IMC Volksgezondheid. Op die manier worden de deelstaten maximaal betrokken en kan er goed worden afgestemd met reeds bestaande gelijkaardige initiatieven en de bestaande organisatie van zorg in elke deelstaat.

Op dit moment kunnen we hier niet meer informatie over geven.

Mevrouw Vandecasteele heeft het woord.

Ik had gehoopt dat ik al wat meer antwoorden zou kunnen krijgen. Hebt u al een concreet idee van de timing? Het is nu al ongeveer een maand geleden dat werd beslist dat die 1500 vte’s er zullen komen. Wanneer willen wij dat ze op het terrein aanwezig zijn?

U weet dat de barometer van De ZorgSamen toont dat de zorgverleners het vandaag bijzonder zwaar hebben. Meer dan de helft van de zorgverleners voelt zich onder druk staan, meer dan de helft voelt zich vermoeid en geeft aan hyperalert te zijn. Het lijkt mij dus niet ideaal om nog langer te wachten om die psychologen ter beschikking te stellen, zeker als we weten dat nu heel wat mensen overwegen om uit de sector te stappen. Het is belangrijk dat wij daar op korte termijn oplossingen voor vinden. Wanneer zal het project uitgerold worden?

De heer Parys heeft het woord.

Minister, in datzelfde persbericht van de IMC-vergadering van 28 oktober, wordt ook melding gemaakt van de beslissingen om de problematiek van het psychosociaal welzijn beter in kaart te brengen. De vraag is hoe dat concreet zal gebeuren. Betreft dat enkel het psychosociaal welzijn van het zorgpersoneel of gaat de opdracht van de IMC ook breder? Wat is daarin de stand van zaken?

Er werd ook beslist dat er handvaten worden aangeboden in alle communicatie over COVID-19-maatregelen. Minister, hoe zit dat concreet in mekaar? Hoe moeten we dat zien?

Sinds deze week is er een nieuwe campagne op De ZorgSamen waarbij zorgverleners worden opgeroepen om voor zichzelf te zorgen, zoals ze voor elkaar en voor hun patiënten zorgen. Longarts Van Braeckel gebruikt daarbij overigens een mooie metafoor. In een filmpje zegt ze: “Tijdens de eerste covidgolf zeiden we vaak: ‘Het wordt geen sprint, maar een marathon.’ Een aantal weken geleden zei een collega tegen mij: ‘Het wordt eigenlijk ook geen marathon, het wordt een estafette. Af en toe moeten we het stokje aan elkaar durven doorgeven.’” Minister, hoe zult u erop toezien dat de campagne ruim verspreid raakt naar het zorgpersoneel?

Ten slotte, de 1500 vte’s waarover mevrouw Vandecasteele het heeft, wie zullen dat zijn? Wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)?

Mevrouw Saeys heeft het woord.

Het zal inderdaad zaak zijn om die federale maatregelen goed af te stemmen met het extra personeel in de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW's) en de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG’s). Koen Lowet, die deel uitmaakt van de Expertengroep Psychology and Corona, had vragen bij dat plan van die 1500 psychologen, vooral rond de aanwerving. Waar haal je die psychologen? Dat is vaak het probleem. We willen allemaal zorgverstrekkers, maar je moet ze natuurlijk ook vinden. Hij vreest dat er weer zal worden gekeken naar de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Minister, wat is de timing? Hoe zullen die afspraken worden gemaakt? En concreet: wanneer zullen we daarvan het resultaat kennen?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Collega's, ik begrijp dat u vraagt wanneer de effectieve inzet daarop er zal zijn. Ik kan daar vandaag nog geen concreet antwoord op geven. Zoals gezegd, lopen de besprekingen nog binnen de IMC over de voortgang en de implementatie van deze beslissing. Zoals u zegt, collega Saeys, gaat het ook over het weten te vinden van mensen. In de IMC leggen wij er zelf de nadruk op de beslissingen zo snel als mogelijk te implementeren.

De bedoeling is wel dat het breder gaat, het is niet alleen covidgerelateerd en heel specifiek. Het is de bedoeling om dat heel breed te kunnen uitrollen voor de volledige bevolking.

Er was ook nog een vraag over De ZorgSamen. We hebben het Steunpunt Geestelijke Gezondheid de opdracht gegeven om www.dezorgsamen.be breed bekend te maken. Daarom is er een campagne met drie bekende gezichten, als de ambassadeurs van www.dezorgsamen.be. Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid krijgt een subsidie om die opdracht te vervullen. Het zal inderdaad zaak zijn om dit met de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen op te nemen. We willen immers niet dat hiervoor bijvoorbeeld psychologen uit onze voorzieningen worden weggetrokken. Het is de bedoeling om daarvoor extra capaciteit in te zetten.

Mevrouw Vandecasteele heeft het woord.

Als ik het goed begrijp, gaat het wel om psychologen die effectief in dienst zullen komen en niet om een terugbetaling van psychologische consulten. Het is goed dat het niet enkel om corona draait. Ons psychisch welzijn is inderdaad altijd belangrijk, maar staat nu wel onder druk. U sprak over de hele bevolking, maar was het niet het idee om het vooral voor de mensen in de zorg in te zetten? Ik moet dus zeggen dat uw antwoorden nog meer vragen oproepen dan ik eerder had.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.