U bent hier

In de kijker

Situatie Polen: gedachtewisseling met Poolse ambassadeur

In Polen is er al een tijdje commotie over de hervorming van het Grondwettelijk Hof door de regering. Tegenstanders van die hervorming stellen dat hierdoor de democratie in gevaar is en dat de rechtsstaat zal worden uitgehold. De Poolse Regering heeft ook haar greep op de Poolse media versterkt. De Europese Commissie besloot op 20 december 2017 dan ook de strafprocedure onder artikel 7 van het Europees Verdrag te lanceren tegen Polen. Via een voorstel van resolutie vragen leden van de sp.a-fractie dat de Vlaamse Regering de actie van de Europese Commissie zou ondersteunen. In dit verband wisselen de leden van de commissie van gedachten met Artur Orzechowski, de Poolse ambassadeur in België.

Video

Verslag

1423 (2017-2018) nr. 3
1423 (2017-2018) nr. 4
1423 (2017-2018) nr. 6

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.