U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

In de kijker

Financiële stromen vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar Brussel

De Brusselnorm bepaalt dat 5 procent van de totale Vlaamse middelen voor gemeenschapstaken, zoals onderwijs, welzijn, cultuur, sport, integratie en inburgering, wordt gereserveerd voor Brussel. Het stijgende bevolkingsaantal in Brussel zet die norm onder druk. Minister Sven Gatz geeft een globale toelichting bij de grote tendensen die de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel in kaart heeft gebracht. De administratie licht de cijfers meer in detail toe voor Brusselse Aangelegenheden, Cultuur en Jeugd. De cijfers zijn het vertrekpunt voor het politieke debat over de toekomstige financiële stromen vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar Brussel.

Video

Verslag

van Elke Van den Brandt aan minister Sven Gatz
2229 (2016-2017)
67 (2016-2017)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel) en Lieven Boelaert (Departement Cultuur, Jeugd en Media, staflid Brussel, De Rand en Franse Gemeenschap)
1207 (2016-2017) nr. 1
Bijlage: Presentatie financiële stromen naar Brussel (pdf)

Agenda

van Yamila Idrissi aan minister Sven Gatz
1514 (2016-2017)
van Elke Van den Brandt aan minister Sven Gatz
2229 (2016-2017)
67 (2016-2017)
Externe sprekers
Sven Gatz (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel) en Lieven Boelaert (Departement Cultuur, Jeugd en Media, staflid Brussel, De Rand en Franse Gemeenschap)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.