U bent hier

In de kijker

Zonne-energie: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Andries Gryffroy stelde een conceptnota op om mogelijk te maken dat mensen die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen op hun dak, toch van zonne-energie kunnen genieten door mee te investeren in zonnepanelen op andere private of publieke daken. De leden van de commissie bespreken, na de toelichting door Andries Gryffroy, deze conceptnota.

Verslag

van Valerie Taeldeman aan minister Bart Tommelein
2295 (2015-2016)
591 (2015-2016) nr. 2
Bijlage: Presentatie van Andries Gryffroy bij de conceptnota (pdf)
591 (2015-2016) nr. 3

Agenda

09:45 uur

van Valerie Taeldeman aan minister Bart Tommelein
2295 (2015-2016)
591 (2015-2016) nr. 1
Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.