U bent hier

In de kijker

Onverdoofd slachten

Er is recent, bij het islamitische Offerfeest in 2015, veel commotie ontstaan over het verbod dat minister Ben Weyts had ingesteld om schapen onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren. Zowel een lid van Groen als de leden van de Vlaams Belangfractie dienden een voorstel van decreet in om het onverdoofd slachten volledig te verbieden. Twee weken geleden werd de bespreking hiervan uitgesteld. De leden van de meerderheidspartijen wensten hierover nog overleg te plegen. De commissieleden bespreken nu de voorstellen van decreet en stemmen hier mogelijks over.

Verslag

111 (2014-2015) nr. 6
351 (2014-2015) nr. 3
764 (2015-2016) nr. 9
764 (2015-2016) nr. 13

Agenda

van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jan Van Esbroeck, Steve Vandenberghe, Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Poschet, Peter Wouters, Willy Segers, Yamila Idrissi, Jelle Engelbosch, An Christiaens, An Moerenhout, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Els Robeyns, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen en Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
van het Rekenhof
20 (2015-2016) nr. 1
Bevoegdheid Dierenwelzijn van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming

11:00 uur

van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jan Van Esbroeck, Steve Vandenberghe, Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Poschet, Peter Wouters, Willy Segers, Yamila Idrissi, Jelle Engelbosch, An Christiaens, An Moerenhout, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Els Robeyns, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen en Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
van het Rekenhof
20 (2015-2016) nr. 1
Bevoegdheid Energie van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Yamila Idrissi, Karim Van Overmeire, Jan Bertels, Bruno Tobback, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen, Ward Kennes en Els Robeyns
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 9. Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling 1 en 2 Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding artikel 37, 1° Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 125) - Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (p. 61) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.