U bent hier

In de kijker

Onverdoofd slachten

Er is recent, bij het islamitische Offerfeest in 2015, veel commotie ontstaan over het verbod dat minister Ben Weyts had ingesteld om schapen onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren. Zowel een lid van Groen als de leden van de Vlaams Belangfractie dienden een voorstel van decreet in om het onverdoofd slachten volledig te verbieden. Twee weken geleden werd de bespreking hiervan uitgesteld. De leden van de meerderheidspartijen wensten hierover nog overleg te plegen. De commissieleden bespreken nu de voorstellen van decreet en stemmen hier mogelijks over.

Verslag

764 (2015-2016) nr. 9
764 (2015-2016) nr. 13

Agenda

11:00 uur

van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 9. Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling 1 en 2 Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding artikel 37, 1° Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 125) - Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (p. 61) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.