U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • N-VA (situatie op 18 juni 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (situatie op 18 juni 2019)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast lid situatie op 18 december 2019)
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed (tweede ondervoorzitter situatie op 9 oktober 2019)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Genk op 29 februari 1980
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • OCMW-raadslid Bree (situatie op 7 januari 2019)
 • voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Bree (situatie op 7 januari 2019)
 • gemeenteraadslid Bree (situatie op 1 januari 2013)
 • schepen van Wonen en Welzijn Bree (situatie op 7 januari 2019)
 • provincieraadslid Limburg (21 januari 2009 - 17 juni 2019)
Diploma's
 • graduaat orthopedagogie, VSPW Hasselt (2006)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
GSM: +32 497 74 50 93