U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 juli 2015, 14.01u

Voorzitter
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde en Ingrid Lieten
422 (2014-2015) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmorgen heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Hermes Sanctorum-Vandevoorde en Ingrid Lieten betreffende het ritueel slachten.

De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Ik heb de indruk dat de redenen van behandeling van hoogdringendheid vandaag soms wat irrationeel en eigenaardig zijn. Ik zal proberen met rationele argumenten aan te tonen dat de hoogdringendheid wel degelijk noodzakelijk is.

Een eerste reden is heel evident. Het Offerfeest vindt plaats in de loop van september. Dit is de laatste plenaire vergadering vóór de Septemberverklaring, die pas eind september zal plaatsvinden. Pas nadien zullen er nieuwe plenaire vergaderingen plaatsvinden. Het is nogal wiedes dat we dit voorstel van resolutie vandaag moeten bespreken als we tijdig willen inspelen op eventuele knelpunten en oplossingen willen aanreiken voor de organisatie van het Offerfeest.

Een tweede reden is dat er in het belang van dierenwelzijn en de goede organisatie van het Offerfeest in de komende maanden een aantal duidelijke data moeten worden vastgelegd. Het gaat dan over duidelijkheid over de lokale bezorgdheden en de praktische organisatie van het Offerfeest. In het voorstel van resolutie wordt een datum voorgelegd in de loop van juli. Het is dus opnieuw nogal wiedes dat we daarover vandaag beslissen. Er is ook een deadline voorgesteld om een code van goede praktijk verder uit te werken. Dat zal in de loop van oktober moeten gebeuren, na het Offerfeest. Maar als we dat engagement opnemen, moeten we ons tijdig kunnen voorbereiden, net als de Vlaamse Regering.

Vandaag stond in Het Belang van Limburg te lezen dat er binnen de meerderheid een discussie was over een eigen voorstel van resolutie. Het is spijtig dat het voorstel van resolutie van mezelf en mevrouw Lieten blijkbaar geen optie was om te steunen. Er is geen eigen initiatief geweest. Maar stel dat jullie nu toch een akkoord binnen de meerderheid hadden gehad, dan zouden jullie ook de hoogdringendheid hebben gevraagd. Het lijkt me dan ook logisch dat jullie vandaag die hoogdringendheid met ons mee goedkeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Hermes Sanctorum-Vandevoorde en Ingrid Lieten betreffende het ritueel slachten naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.