U bent hier

De voorzitter

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, wij zouden ook nog de spoedbehandeling willen vragen van het voorstel van resolutie met betrekking tot de basisbereikbaarheid, van het voorstel van resolutie met betrekking tot de integrale jeugdhulp, van het voorstel van resolutie met betrekking tot de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT en van het voorstel van decreet met betrekking tot de wijziging van het Ombudsdecreet. Dat laatste voorstel is door vijf partijen ondertekend.

De voorzitter

Sommige van die voorstellen zijn al ingediend, andere niet. We bekijken dat dadelijk.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Voorzitter, ik hoef geen voorstel tot spoedbehandeling meer te doen aangezien de heer Diependaele dat al heeft gedaan, namelijk voor het voorstel van resolutie over de integrale jeugdhulp.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over deze voorstellen tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.