U bent hier

De voorzitter

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, wij zouden de spoedbehandeling willen vragen van het voorstel van resolutie van de heer Annouri en mezelf over de praktijktesten, van het voorstel van resolutie van de heer Sanctorum en mevrouw Lieten over het onverdoofd slachten, van het voorstel van resolutie van de heren Caron en Sanctorum over biolandbouw en van het voorstel van resolutie van de heer Caron en mevrouw Segers over de beheersovereenkomst met de VRT.

De voorzitter

Bent u zeker dat dit alles is?

Dat is ons lijstje. Vandaag maken we er een feest van.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over deze voorstellen tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.