U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over het verzoekschrift over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering.

Mevrouw Franssen, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V)

Voorzitter, ik zal zeer kort zijn.

Op 7 januari 2015 werd een verzoekschrift ingediend over een inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekering. Het verzoekschrift werd ontvankelijk verklaard en doorverwezen naar de bevoegde Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Daar werd beslist om uitleg te vragen aan de Vlaamse Regering en aan de bevoegde minister Vandeurzen. Op 10 maart 2015 werd het antwoord van de Vlaamse Regering op dit verzoekschrift besproken. De verzoeker vraagt dat de hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor de zorgverzekering afhankelijk wordt gemaakt van het inkomen. De verzoeker vraagt ook een strengere controle op het Omnio-statuut. Mevrouw Van den Brandt zal het verslag brengen van de bespreking zelf.

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt, verslaggever, heeft het woord.

Mevrouw Elke Van den Brandt (Groen)

Ik zal even kort zijn als mijn collega.

Tijdens de bespreking liet mevrouw Coppé weten dat zij akkoord gaat met het antwoord van de regering op dit verzoekschrift. Zij wees erop dat de zorgverzekering wordt gespijsd zowel vanuit de individuele bijdragen als vanuit de algemene middelen. Ook de heer Persyn kon zich vinden in het antwoord van de regering. Hij voegde daar nog aan toe dat de algemene middelen worden geoormerkt. Mevrouw Van den Brandt vond de vraag naar inkomensgerelateerde bijdragen wel pertinent. Zij ging niet akkoord met het door de regering voorbereide standpunt. Ook de heer Van Malderen zat op die golflengte: hij vond dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Hij kon zich niet vinden in het antwoord van de regering. Uiteindelijk heeft de commissie ingestemd met het antwoord van de regering.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.