U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 april 2014, 14.01u

Voorzitter
Voorstel tot wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse ombudsdienst
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het voorstel tot wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst.

De bespreking is geopend.

De heer Keulen, secretaris, heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, dit is een miniaanpassing. Het betreft gewoon de vervanging van een betrekking van rang D1 door een betrekking van rang D2. Daarover gaat het en daarover moet deze plenaire vergadering zich uitspreken.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het voorstel tot wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en van haar bijlagen
van Peter Reekmans, Ivan Sabbe, Boudewijn Bouckaert, Jurgen Verstrepen, Ulla Werbrouck en Patricia De Waele
2519 (2013-2014) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.