U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 juni 2011, 14.00u

van Mark Demesmaeker, Marcel Logist, Paul Delva, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Tine Eerlingen, Mia De Vits en Tom Dehaene
1098 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de bespreking van het voorstel van resolutie.

De heer Demesmaeker heeft het woord.

Mark Demesmaeker

Het voorstel van resolutie is uiteraard uitgebreid besproken in de commissie. We hebben met de meerderheidspartijen en met Groen! een voorstel van resolutie opgemaakt waarin wij de Vlaamse Regering vragen om samen met de andere gewesten op wier grondgebied het Zoniënwoud is gelegen, het Zoniënwoud voor te dragen bij de UNESCO voor de erkenning als Werelderfgoed.

De indieners menen dat het Zoniënwoud inderdaad een plaats verdient op de lijst van het Werelderfgoed omwille van zijn unieke mix van cultuurhistorisch belang, bijzondere ecologische waarde en een hoge vrijetijdswaarde voor het grote publiek, en dat allemaal in de schaduw van de hoofdstad van Europa.

Het Zoniënwoud, dat we ook kennen als het kathedraalwoud omwille van het kathedraaleffect van dat hoge beukenbos, is een uniek landschap in de wereld. Het is een schatkamer aan biodiversiteit. Het is een habitat voor tientallen zoogdiersoorten, zwammen en paddenstoelen, reptielsoorten, insecten, spinnen en ga zo maar door. Er zijn verschillende natuurreservaten binnen het Zoniënwoud.

Vergeten we ook niet dat het een populaire bestemming is voor wandelaars, een recreatieterrein voor duizenden bezoekers die er op aangelegde paden komen lopen, fietsen, paardrijden of aan nordic walking doen. Ook reliëf en bodem vormen nog een uniek erfgoed dat moet worden bewaard vanuit aardrijkskundig en archeologisch oogpunt. Kortom, de biologische, ecologische, historische, sociale, culturele en economische waarde van het woud wordt ruim erkend.

Een erkenning tot Werelderfgoed houdt een aantal voordelen in. Het verhoogt in de eerste plaats de aantrekkingskracht en de populariteit bij het grote publiek, maar het moet ook worden gezien als een weg om op doeltreffende wijze tegemoet te komen aan de specifieke beschermingsbehoeften van dit woud en antwoorden te vinden op de uitdagingen en bedreigingen, zoals de wijzigende en de nieuwe klimaatsomstandigheden.

Wij nemen dit initiatief in navolging van het voorstel van resolutie van het Brusselse parlement om het Zoniënwoud in te schrijven op de lijst van het Werelderfgoed. Aangezien het grootste deel van het woud in Vlaanderen ligt, leek het ons voor de hand te liggen dat ook wij deze stap zetten. (Applaus)

De voorzitter

De heer Delva heeft het woord.

Paul Delva

Voorzitter, ik dank de heer Demesmaeker voor de uitleg. Ik wil hier nog één ding aan toevoegen. Het Zoniënwoud is natuurlijk ook bijzonder belangrijk op cultuurhistorisch vlak, met name vanwege de aanwezigheid van een aantal heel belangrijke kloosters en abdijen, van in de middeleeuwen, waar baanbrekend spiritueel werk is verricht.

Vandaag wil ik bijzonder de nadruk leggen op de site van Groenendaal, die zwaar onderbelicht en zwaar onderschat wordt door heel veel mensen. De mysticus Ruusbroec heeft daar lange jaren gewerkt. Hij heeft teksten in het Oudnederlands geschreven die vandaag nog bestudeerd worden tot in Japan en China. Naast het natuurelement, dat natuurlijk fundamenteel is voor het Zoniënwoud, wil ik ook dat culturele element benadrukken. Ik hoop met name echt dat wij, parlement en regering, de komende jaren wat meer aandacht kunnen besteden aan de figuur van Ruusbroec in Groenendaal, zeer markant en ondergewaardeerd.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Matthias Diependaele, Ward Kennes, Jan Roegiers, Fientje Moerman, Boudewijn Bouckaert en Filip Watteeuw
992 (2010-2011) nr. 1
van het Bureau van het Vlaams Parlement
11 (2010-2011) nr. 1
van de Vlaamse Ombudsdienst
45-A (2010-2011) nr. 1
van het Kinderrechtencommissariaat
46-A (2010-2011) nr. 1
van het Instituut voor Samenleving en Technologie
47-A (2010-2011) nr. 1
van het Vlaams Vredesinstituut
48-A (2010-2011) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.