U bent hier

De voorzitter

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Vereeck bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Vereeck, Bouckaert en Reekmans betreffende de uitgangspunten met betrekking tot de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

De heer Van Hauthem heeft eveneens bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heer Van Hauthem, mevrouw Michiels en de heren Dewinter, Van Overmeire en Arckens betreffende de voorstellen die door de koninklijke opdrachthouder werden gedaan in het kader van de splitsing van het gerechtelijk en kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Ik stel voor om beide voorstellen tot spoedbehandeling samen te behandelen.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Ik beperk me tot de hoogdringendheid. Zoals u weet, is er de afgelopen weken en maanden een koninklijk onderhandelaar aan de slag gegaan en die persoon is ergens rond Pasen geland, uiteindelijk een beetje later.

Morgen is een cruciale dag in de Kamer. De collega’s van Open Vld hebben gezegd dat er morgen een beslissing moet liggen. Daarom lijkt het me belangrijk dat wij vandaag en niet volgende week aan de bespreking van dat voorstel van resolutie beginnen. Ik leg daarin een aantal principes neer. Die zou ik graag bevestigd zien, maar dat zal ik dan straks bespreken.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Na het antwoord van de minister-president op de vraag wat de houding is van de Vlaamse Regering in dit dossier is het meer dan ooit hoogdringend dat het Vlaams Parlement een standpunt inneemt. De minister-president heeft zich gedragen als een generaal die zijn troepen in de steek laat. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel legt het Vlaams Parlement zich daarbij neer, ofwel niet.

Morgen is een cruciale dag. De minister-president heeft zich niet willen moeien in een discussie die gaat over een deel van ons taalgebied. Men legt blijkbaar het lot van de Vlamingen in de Rand in Halle-Vilvoorde in handen van de Franstaligen zonder dat de minister-president of de Vlaamse Regering willen wegen op de besluitvorming. Dat is de correcte conclusie uit het antwoord van de minister-president.

Voorzitter, collega’s, als de Vlaamse Regering verstek geeft over de toekomst van de Vlamingen in Halle-Vilvoorde en dat overlaat aan Franstaligen en anderen die aan de onderhandelingstafel zitten, moet ten minste het Vlaams Parlement als rechtstreeks verkozen parlement van alle Vlamingen toch zijn verantwoordelijkheid nemen. Omdat morgen voor een bepaalde partij de deadline afloopt, lijkt het me niet meer dan logisch dat we als parlement in een resolutie een aantal principes bevestigen. Die staan trouwens in het Vlaamse regeerakkoord van sp.a, CD&V en de N-VA.

Als dat al niet meer kan, is het hier de hypocrisie ten top. Dan moet men morgen niet in de Kamer gaan fulmineren ten aanzien van Leterme. Als men hier zijn mond niet wil opendoen en geen stelling wil innemen, moet men morgen ook niet betogen in Vilvoorde ten aanzien van bepaalde voorstellen, die volgens sommigen niet bestaan. Als men vandaag zwijgt, moet men morgen ook zwijgen. (Applaus bij het Vlaams Belang en LDD)

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Voorzitter, collega’s, de heer Van Hauthem heeft daarstraks de minister-president ondervraagd. De minister-president heeft verwezen naar het regeerakkoord, dat iedereen die ergens over praat voldoende bekend is. Wij voelen niet de behoefte om daar vandaag een of andere resolutie aan toe te voegen.

Joris Van Hauthem

Fractievoorzitter van CD&V, wanneer mag dit Vlaams Parlement in lopende onderhandelingen over een deel van ons grondgebied en onze mensen dan wel stelling innemen? Als er een akkoord is? Dan is het te laat, mijnheer Caluwé.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over de voorstellen tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die de voorstellen wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

De voorstellen tot spoedbehandeling zijn niet aangenomen. Derhalve blijven de voorstellen van resolutie van de heren Vereeck, Bouckaert en Reekmans en van de heer Van Hauthem, mevrouw Michiels en de heren Dewinter, Van Overmeire en Arckens naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verwezen.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik stel vast dat het niet dringend is voor een aantal partijen. Voor de camera’s vanavond in Terzake zullen we het waarschijnlijk wel allemaal kunnen horen, maar hier in het parlement een stelling innemen is blijkbaar te veel gevraagd. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.