U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2010, 14.01u

Themadebat over het hoger onderwijs
De voorzitter

Wijziging van de werkwijze van de commissie ad hoc

Dames en heren, op 24 februari 2010 heeft de plenaire vergadering beslist dat de uiterste streefdatum voor het afronden van de werkzaamheden van de commissie ad hoc Hoger Onderwijs begin juni 2010 is.

Op verzoek van de voorzitter van de commissie ad hoc stelt het Uitgebreid Bureau voor om ermee in te stemmen dat de werkzaamheden van de commissie ad hoc kunnen worden verlengd tot midden juni 2010.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Bovendien stelt het Uitgebreid Bureau voor om, indien nodig, af te wijken van de in artikel 70, punten 5 en 7, van het Reglement van het Vlaams Parlement voorgeschreven termijnen voor de indiening en de verspreiding van de moties van aanbeveling bij de maatschappelijke beleidsnota, opdat het themadebat nog voor het zomerreces in plenaire vergadering zou kunnen worden gehouden.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Regeling van de werkzaamheden
Ingekomen stukken en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.