U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2010, 14.01u

Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Dames en heren, bij brief van 20 april 2010 vraagt mevrouw Marijke Dillen dat haar voorstel van resolutie betreffende de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst in het Jaarverslag 2008 en in het memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009, met betrekking tot Welzijn en Gezondheid, dat door de commissie is verworpen, op de agenda van de plenaire vergadering van vandaag zou worden geplaatst.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Conform artikel 69, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement zullen wij ons straks uitspreken over het al dan niet aanvatten van de bespreking. Ik stel voor om, in voorkomend geval, de bespreking van het voorstel van resolutie van mevrouw Dillen samen te voegen met de bespreking van het voorstel van resolutie van mevrouw Schryvers, de heren Dehaene, Crombez en Van Malderen en de dames Jans en Stevens betreffende de opvolging van de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Verontschuldigingen
Themadebat over het hoger onderwijs

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.