U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Voorzitter, collega’s, iedereen die in de onderwijssector werkt of ermee te maken krijgt, zal het onderschrijven: de onderwijsregelgeving is zonder twijfel bijzonder complex te noemen. In het jaarrapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) lezen we een aantal concrete voorbeelden daarvan. Ook blijkt er nog heel wat overbodige, nooit toegepaste, verouderde regelgeving te bestaan die nog steeds niet officieel is opgeheven. AgODi concludeert dat jaarlijkse aanpassingen aan het reglementair kader zorgen voor een steeds complexere, moeilijker leesbare en in omvang groeiende regelgeving, zowel voor de administratie zelf als voor de schoolbesturen en personeelsleden. Eén citaatje wil ik u meegeven: “Gezien de noodzakelijkheid van een stipte, correcte en goede dienstverlening voor zijn klanten en de zeer scherp gestelde performantienormen in de beheersovereenkomst, vraagt AgODi zelf om een minder complexe reglementering en een tijdige bekendmaking van de nieuwe maatregelen.”

Wij vragen in deze motie aan de Vlaamse Regering om op korte termijn het Agentschap voor Onderwijsdiensten de opdracht te geven om alle, vanuit hun ervaring overbodige, niet toegepaste, verouderderde of niet nuttige regelgeving in kaart te brengen, om hierbij ook een beroep te doen op de dienst Wetsmatiging, om hierover eveneens te overleggen met de sociale partners om op korte termijn te komen tot een meer eenvoudige en transparante onderwijsregelgeving en om nauwlettend toe te zien op de bekendmaking hiervan.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

118 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

118 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.