U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik veronderstel dat iedereen nog wel even tijd heeft om naar mijn toelichting over deze met redenen omklede motie te luisteren. (Opmerkingen)

Enkele weken geleden is de toeristische wereld in Vlaanderen opgeschrikt door enkele persartikelen waarin professor Bryon, de promotor-coördinator van het Steunpunt voor Toerisme en Recreatie, Vlaanderen onaantrekkelijk noemde en zwaar naar het huidig Vlaams toeristisch beleid uithaalde.

Het Steunpunt voor Toerisme en Recreatie is in 2006 door de Vlaamse overheid opgericht. De missie en de strategische doelstelling bestaan voornamelijk uit de constructieve medewerking aan het opzetten van een efficiënt Vlaams toeristisch beleid. Volgens mijn fractie is de coördinator zijn boekje te buiten gegaan. Met zijn uitspraken heeft hij de missie en de strategische doelstelling van het Steunpunt voor Toerisme en Recreatie ondergraven. Uit het antwoord van minister Bourgeois is gebleken dat van een structureel overleg tussen het Steunpunt voor Toerisme en Recreatie en de minister geen sprake is.

In deze met redenen omklede motie vraagt mijn fractie een grondige doorlichting en evaluatie van het Steunpunt voor Toerisme en Recreatie. De huidige werking moet aan de missie en de strategische doelstelling worden getoetst. Daarnaast vragen we dat op een gestructureerde wijze overleg wordt georganiseerd tussen de minister en het Steunpunt voor Toerisme en Recreatie.

Ik zou de leden van de meerderheid er nog op willen wijzen dat ze in hun met redenen omklede motie eigenlijk identiek hetzelfde vragen. Indien ze onze met redenen omklede motie wegstemmen, stemmen ze in feite hun eigen met redenen omklede motie weg.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

23 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

21 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.