U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 17 december 2009, 14.00u

Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
De voorzitter

Aanstelling van de leden

Dames en heren, aan de orde is, overeenkomstig artikel 10, paragraaf 1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer de aanstelling van zes leden en zes plaatsvervangende leden voor de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

De lijst met de door de fracties voorgedragen kandidaten werd in de zaal rondgedeeld.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de volgende dames en heren aangesteld voor de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer:

leden:

de heer Willem Debeuckelaere;

de heer Frank Robben;

de heer Frank Schuermans;

de heer Hans Graux;

de heer Marc Nyssen;

de heer Geert Mareels;

plaatsvervangende leden:

mevrouw Anne Vander Donckt;

de heer Peter Poma;

de heer Rudy Trogh;

de heer Frankie Schram;

de heer Serge Vermeir;

de heer Marc Vael.

Instituut Samenleving en Technologie
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.