U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 17 december 2009, 14.00u

Motie van orde
De voorzitter

Beroep op het reglement

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mijnheer de voorzitter, het is niet mijn bedoeling vervelend te doen. Ik heb wat problemen met de wijze waarop het reglement tijdens de behandeling van de actuele vragen wordt toegepast. Het reglement stelt dat na de vraagsteller een lid per erkende fractie zich kan aansluiten, uitgezonderd indien de vraagsteller op de tribune staat.

Ik heb vastgesteld dat dit tijdens de vorige actuele vragen niet is gebeurd. Ik wil niet vitten. We proberen ons aan de regels te houden. Indien dit kan, zullen we daar ook mee beginnen.

Tijdens de actuele vraag over de fusies van gemeenten stond iemand van CD&V op de tribune en hebt u iemand van de CD&V-fractie het woord gegeven. Daarnet hebt u tweemaal het woord verleend aan de CD&V-fractie en aan de N-VA-fractie.

Toen we die wijziging van het reglement goedkeurden, wisten we waarom we dat deden. Ik stel nu vast dat u die regel niet toepast.

De voorzitter

Mijnheer Van Hauthem, u hebt volkomen gelijk. Daarstraks zijn de heren Keulen en van Rouveroij allebei aan het woord geweest. Ik heb toen gemeld dat ik van het reglement zou afwijken. Niemand heeft hierop gereageerd. Er zijn toen maximaal zes mensen aan het woord geweest. U hebt gelijk.

Indien u graag hebt dat ik het reglement strikt toepas, zal ik dat doen. Op die manier zullen we er later ook geen discussies meer over hebben. De eerste keer heb ik het duidelijk gemeld. De tweede keer heb ik het niet gemeld. Ik dacht dat één melding zou volstaan. Ik heb geen probleem met uw vraag, en ik zal het reglement strikt toepassen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.