U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 april 2009, 14.05u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Tavernier bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, vanmorgen hebt u de agenda aangepast omdat de minister niet aanwezig was. Ik was wel aanwezig, samen met een aantal andere actieve collega's uit de commissie voor Onderwijs om dit ontwerp van decreet te bespreken. Wij hadden ons verontschuldigd voor een debat dat was ingericht door de Vlaamse Scholierenkoepel waarop we uitgenodigd waren. De minister en de leden van de meerderheid van de commissie voor Onderwijs waren aanwezig op dat debat. Wij hadden ons verontschuldigd omdat het parlementaire werk volgens de voorgelegde agenda voor ons voorrang verdiende.

Ik vind het ongehoord dat de minister en de leden van de meerderheid de agenda op het laatste moment laten aanpassen zodat wij medewerkers moeten sturen naar een belangrijk onderwijsdebat. Ik vind dat niet kunnen. (Applaus bij Groen!, Vlaams Belang, CD&V en N-VA)

Jan Peumans

Mijnheer de minister, de plenaire zitting is vanmorgen om 9 uur begonnen. Op uw vraag is punt 1 van het ontwerp van decreet omgegooid. Nu blijkt achteraf dat er een debat was met de Vlaamse Scholierenkoepel. Ook de heer Van Dijck van mijn fractie was daarop uitgenodigd, maar wij hebben een fractievertegenwoordiger gestuurd.

Als dit eenmalig zou gebeuren, dan zou ik daar geen probleem mee hebben. Maar het is al meermaals gebeurd dat u zei dat u op een dringende bijeenkomst verwacht werd en dat ik u 's avonds op TVL zag paraderen.

Terwijl wij hier in het parlement… (Opmerkingen van minister Frank Vandenbroucke)

Ik weet het niet meer wanneer. Ik zou dat allemaal voor u kunnen opzoeken. Ik heb als volksvertegenwoordiger in mijn fractie altijd respect getoond voor de manier waarop de ministers hier werken, maar ik vind dat het wederkerig mag zijn. Het is geen stijl dat u onder alle camera's naar een debat van de Vlaamse Scholierenkoepel gaat, en dat u dit parlement in de steek laat en dat daarvoor de hele agenda moet worden omgegooid. Ik was hier om negen uur aanwezig. Het was de bedoeling dat dit decreet deze voormiddag werd besproken. Als u een volbloed democraat bent, doet u dat niet. Ik heb daar grote problemen mee. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Mevrouw Michiels heeft het woord.

An Michiels

Mevrouw de voorzitter, twee collega's hebben het al aangehaald: de agenda is deze voormiddag aangepast omdat de minister niet aanwezig was. Diezelfde minister is in de commissie al meerdere keren van leer getrokken tegen het feit dat dit parlement zichzelf meer dan dertig dagen geeft om campagne te voeren. Het is diezelfde minister bij wie het niet mogelijk was om de bespreking van een aantal decreten in de tijd te spreiden omdat, zo zegt hij, het parlement zichzelf die dertig dagen tijd geeft. Op het ogenblik dat zijn beleid in deze plenaire zitting wordt geëvalueerd, gaat die minister liever op de schoolbanken zitten, uiteraard in aanwezigheid van de media, om daar te zeggen hoe geweldig hij wel bezig is. Dit, mevrouw de voorzitter, getuigt van een minachting voor dit parlement.

Ik was daar als parlementslid ook uitgenodigd. Ik heb mij door iemand laten vervangen omdat ik het mijn plicht vond om hier aanwezig te zijn omdat hier belangrijke onderwijsdecreten werden besproken. Ik vind dan ook dat de minister er dringend op mag worden gewezen dat de parlementaire werkzaamheden nog altijd bezig zijn, dat we nog niet in de verkiezingscampagnetijd zijn en dat het bovendien niet kan dat een agenda van een parlementaire zitting wordt aangepast aan de individuele agenda van een minister. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.