U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 januari 2009, 14.05u

Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de CD&V-fractie zijn

in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting mevrouw Veerle Heeren als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Lode Ceyssens,

in de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed de heer Erik Matthijs als vast lid vervangen door de heer Lode Ceyssens en mevrouw Veerle Heeren als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Erik Matthijs,

in de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie mevrouw Veerle Heeren als vast lid vervangen door de heer Paul Delva en de heer Paul Delva als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Vera Jans,

in de Commissie voor Reglement en Samenwerking mevrouw Veerle Heeren als vast lid vervangen door de heer Erik Matthijs,

in de Commissie voor Wonen, Stedelijk beleid, Inburgering en Gelijke Kansen mevrouw Veerle Heerlen als vast lid vervangen door de heer Dirk de Kort en de heer Dirk de Kort als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Vera Jans,

in de Deontologische Commissie mevrouw Veerle Heeren als vast lid vervangen door de heer Erik Matthijs,

in de Controlecommissie voor Regeringsmededelingen mevrouw Veerle Heeren als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Erik Matthijs,

in de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven mevrouw Veerle Heeren als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Erik Matthijs en

in de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte mevrouw Veerle Heeren als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Erik Matthijs.

Wijzigingen in de samenstelling van het Bureau
Verklaring van de Vlaamse Regering

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.