U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Mevrouw Van Linter heeft het woord.

Greet Van Linter

Mevrouw de voorzitter, collega's, deze motie hebben we ingediend omdat er nog steeds problemen zijn met de toepassing van het inschrijvingsbeleid van het Nederlandstalig onderwijs in de Brusselse scholen. De aanpassingen die tot op heden aan het inschrijvingsluik van het GOK-decreet werden aangebracht, zijn duidelijk onvoldoende om Nederlandstalige leerlingen te verzekeren van een plaats in een school van hun keuze. Terwijl het vanzelfsprekend is dat Nederlandstaligen de eerste doelgroep van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC moeten zijn.

De discussie wordt steeds opnieuw gevoerd zonder afdoend resultaat, zonder concrete oplossing en steeds met uiteenlopende stellingnames vanuit de meerderheid. We vragen aan de Vlaamse Regering een grondige evaluatie van het beleid en vooral het inschrijvingsluik in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs, een concrete oplossing uit te werken op korte termijn en absolute voorrang te verlenen aan Nederlandstaligen zodat ze kunnen inschrijven in een school van hun keuze.

De voorzitter

Begin van de stemming

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 29 leden hebben ja geantwoord; 84 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.