U bent hier

De voorzitter

Regionale technische centra

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Denys, Van Baelen, Van Nieuwkerke, Ramon en De Cock houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek, wat de regionale technologische centra betreft, waarvan het opschrift door de commissie werd gewijzigd als volgt : "voorstel van decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen".

De algemene bespreking is geopend.

Erna Van Wauwe

De heer Erna Van Wauwe, verslaggever : Ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

Gilbert Van Baelen

Dit voorstel van decreet gaat niet alleen over de regionale technologische centra (RTC's), maar ook over enkele noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen. De nijverheidsscholen zijn door hun financiële toestand niet in staat de technologische ontwikkeling te volgen waardoor de competenties van de afgestudeerden niet altijd meer voldoen aan het door de bedrijven vereiste profiel. In het zogenaamde Mozaïekdecreet werden de RTC's opgericht. Er werden heel wat initiatieven genomen. Zo werden een centrale stagedatabank en een materialen opgemaakt. Veel RTC's werden projectmatig opgericht en namen heel diverse vormen aan.

Iedereen was het eens over de waardevolle rol van de RTC's. Dit voorstel van decreet is bedoeld om gerichter te kunnen werken, om het projectmatige te kunnen verlaten, om de efficiëntie te verhogen en om op lange termijn te kunnen werken. De samenwerking wordt geoptimaliseerd. Er zijn financiële garanties voor drie jaar. Op Vlaams niveau wordt voor coördinatie gezorgd.

Gilbert Vanleenhove

CD&V zal dit voorstel van decreet goedkeuren ook al zullen het volgende parlement en de volgende regering er nog werk aan hebben. De voortgezette opleidingen worden normaal niet gefinancierd, behalve de voortgezette lerarenopleiding. Wanneer de voortgezette lerarenopleiding een banaba (bachelor na bachelor) wordt, dreigt de financiering vanaf 2007 weg te vallen. Het betreft hier immers een outputfinanciering : de financiering wordt bepaald op basis van de afgeleverde diploma's in het voorgaande academiejaar.

Norbert De Batselier
De algemene bespreking is gesloten. Artikelsgewijze bespreking De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen. - De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen. De artikelsgewijze bespreking is gesloten. We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.
van André Denys, André Van Nieuwkerke, Frans Ramon en Jan Roegiers
2171 (2003-2004) nr. 1
van Dany Vandenbossche, Jo Vermeulen, Herman Lauwers en Bob Verstraete
2176 (2003-2004) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.