U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 april 2004, 14.25u

namens de Commissie voor Cultuur, Media en Sport, verslag door Carl Decaluwe en Dany Vandenbossche
2279 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Misdaadfilms op televisie

Verslag

De voorzitter : Aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Cultuur, Media en Sport over het verzoekschrift betreffende het vertonen van misdaadfilms op televisie.

De heer Decaluwe, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Dany Vandenbossche

De heer Dany Vandenbossche, verslaggever : Ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

Is het Parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.