Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Jo Vermeulen

Ondervoorzitter

Dany Vandenbossche

Vaste leden

Wilfried Aers

Karlos Callens

Frans De Cock

Niki De Gryze

Hilde De Lobel

Bart De Smet

Carl Decaluwe

Peter Gysbrechts

Herman Lauwers

Chokri Mahassine

Ilse Van Eetvelde

Mieke Van Hecke

Bob Verstraete

Plaatsvervangende leden

Jozef Browaeys

Peter De Ridder

André Denys

Jacques Devolder

Gisèle Gardeyn-Debever

Julien Librecht

Luc Martens

Jan Roegiers

Jos Stassen

Felix Strackx

Riet Van Cleuvenbergen

André Van Nieuwkerke

Gilbert Vanleenhove

Paul Wille

Frans Wymeersch

Contact

Jo Vermeulen

Commissiesecretaris

Scroll to top