U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2004, 9.28u

van Veerle Declercq, Guy Sols, Robert Voorhamme, André-Emiel Bogaert, Jan Laurys en Jos Stassen
1663 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

Handvest van de Werkzoekende

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van mevrouw Veerle Declercq en de heren Guy Sols, Robert Voorhamme, André-Emiel Bogaert, Jan Laurys en Jos Stassen houdende het Handvest van de Werkzoekende.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Frans De Cock verwijst naar het schriftelijke verslag.

Veerle Declercq

Dit voorstel van decreet is zeer moeizaam tot stand gekomen en ik wil iedereen bedanken die het mogelijk gemaakt heeft, ook de vakbonden. Tot nu toe zijn de rechten van de werkzoekenden enkel in een Handvest vastgelegd in een decreet van 1993. De situatie op de arbeidsmarkt is de laatste jaren grondig gewijzigd. De VDAB is niet langer de enige tussenpersoon voor de werkzoekende op de arbeidsmarkt. Er is nu de computer en het Internet.

Wij zijn overtuigd dat een jacht op werklozen geen oplossing biedt, maar eerder extra problemen kan creëren inzake armoede en uitsluiting. Opleiding, begeleiding en ondersteuning zijn noodzakelijk. Dit voorstel van decreet kan mede een instrument zijn voor de werkzoekende op zijn moeilijke zoektocht naar werk. Het geeft de werkzoekende een wettelijke basis om zijn rechten te beschermen en te verdedigen.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van mevrouw Veerle Declercq en de heren Guy Sols, Robert Voorhamme, André-Emiel Bogaert, Jan Laurys en Jos Stassen houdende het Handvest van de Werkzoekende.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.