U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Actuele vraag van de heer Kris Van Dijck tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de aanstelling van de gedelegeerd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs
Actuele vraag van de heer Johan Sauwens tot de heer Guy Vanhengel, Vlaams minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden, over profcontracten voor allochtone zaalvoetballers in Borgerhout
Actuele vraag van de heer Karlos Callens tot de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over het tekort aan arbeidskrachten in de tuinbouwsector
Actuele vraag van de heer Jos Stassen tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over eventuele toezeggingen van de minister betreffende de afbakening van overstromingsgebieden in het kader van het vernieuwde Sigma-plan
Actuele vraag van mevrouw Sonja Becq tot mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over de eenvormige rusthuisfactuur
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
van de Vlaamse Regering
1209 (2001-2002) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
1445 (2002-2003) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.