U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 mei 2019, 10.05u

Voorzitter
Benoeming van de Kinderrechtencommissaris
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, ik stel voor om de agenda aan te vullen met de benoeming van de Kinderrechtencommissaris.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan stel ik voor dat we de benoeming vanmiddag net voor de hoofdelijke stemming houden.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Ingekomen documenten en mededelingen
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
428 (2018-2019)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.