U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 april 2019, 13.59u

Voorzitter
Aanwijzing van een Kinderrechtencommissaris ad interim
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de aanwijzing van een Kinderrechtencommissaris ad interim.

In afwachting van de aanstelling van de nieuwe Kinderrechtencommissaris stelde het Vlaams Parlement in zijn plenaire vergadering van 30 januari 2019 mevrouw Naima Charkaoui aan als Kinderrechtencommissaris ad interim.

De aanwervingsprocedure voorzag de indiensttreding van de nieuwe Kinderrechtencommissaris ten laatste in juli 2019. Op basis van deze informatie engageerde mevrouw Naima Charkaoui zich voor een nieuwe baan vanaf 1 juli 2019. Mevrouw Naima Charkaoui dient aldus haar ontslag in als Kinderrechtencommissaris ad interim met ingang van 30 juni 2019.

Op 1 juli 2019 zal er nog geen nieuwe Kinderrechtencommissaris aangesteld zijn, vandaar doet mevrouw Naima Charkaoui een beroep op artikel 9bis van het oprichtingsdecreet van het Kinderrechtencommissariaat om de aanwijzing van een Kinderrechtencommissaris ad interim, uit de personeelsleden van het Kinderrechtencommissariaat te kiezen en voor te stellen. De Kinderrechtencommissaris ad interim stelt mevrouw Sofie Van Rumst voor. U vindt de voordracht en haar curriculum vitae op de banken.

Het Uitgebreid Bureau heeft dit voorstel op maandag 1 april 2019 goedgekeurd.

Namens het Uitgebreid Bureau van 1 april 2019 verzoek ik de plenaire vergadering om deze aanwijzing van mevrouw Sofie Van Rumst als Kinderrechtencommissaris ad interim goed te keuren.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan verklaar ik mevrouw Sofie Van Rumst aangewezen tot Kinderrechtencommissaris ad interim met ingang van 1 juli 2019.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.