U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 maart 2019, 14.00u

Voorzitter
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet kaderdecreet betreffende de bestuurlijke handhaving.

De algemene bespreking is geopend.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

Niemand? Iedereen wil blijkbaar om 18 uur thuis zijn.

Minister-president Bourgeois, vraagt u het woord?

Minister-president Geert Bourgeois

Ik wil een woordje van dank richten tot de mensen die dit allemaal hebben voorbereid. Dit ontwerp van decreet is een primeur voor Vlaanderen, een primeur voor ons land. Het is een titanenwerk geweest, waarvoor ik hen wil danken.

De voorzitter

Voor ons land?

Minister-president Geert Bourgeois

Het is een primeur voor Vlaanderen, een primeur in dit land dat er een decreet Bestuurlijke Handhaving komt.

De voorzitter

Wat bedoelt u met ‘land’? (Gelach)

Minister-president Geert Bourgeois

Het Land van Ooit. (Gelach)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1825/1)

– De artikelen 1 tot en met 83 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.