U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 februari 2019, 14.09u

Voorzitter
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 8, van Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska, op artikel 6.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  26 leden hebben ja geantwoord;
  73 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 6.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

  97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 6 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 9, van Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska, op artikel 23.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  99 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen. (Opmerkingen)

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 23.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

  93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  91 leden hebben ja geantwoord;
    2 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 23 is aangenomen.

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort (CD&V)

Voorzitter, ik denk dat er bij iedereen hier enige verwarring is omtrent wat ter goedkeuring voorlag. Ik vraag daarom nog eens …

De voorzitter

Dames en heren, ik heb het heel duidelijk meegedeeld. Er waren twee amendementen ingediend. We hebben eerst gestemd over amendement nr. 8. Dat hebt u afgewezen. Dan hebben we over artikel 6 gestemd. Dat hebt u goedgekeurd. Dan hebben we gestemd over amendement nr. 9. Dat hebt u allemaal goedgekeurd. Sorry, ik kan alleen maar vaststellen dat het allemaal groen was. Dat amendement luidt: “De Vlaamse Regering legt minimumtarieven vast voor de diensten van het individueel bezoldigd personenvervoer, die kunnen verschillen voor de straattaxi, de standplaatstaxi, het ceremonieel vervoer en de OV-taxi.” Daar zei men ja op, en dan heb ik het gevraagd over het feitelijke artikel, en dat hebt u ook goedgekeurd. Ik kan toch alleen maar vaststellen wat er is gebeurd. (Applaus bij sp.a)

Dirk de Kort (CD&V)

Ja, maar dat was niet de bedoeling. (Opmerkingen)

Dat is heel duidelijk. Het is goed dat er nog iemand wakker is.

De voorzitter

Was dat niet de bedoeling?

Hier zou een klein beetje beter kunnen worden opgelet. (Applaus bij sp.a)

Dan moet u de tweede lezing vragen, en dan wordt de stemming uitgesteld. Voilà. Vraagt u de tweede lezing?

Matthias Diependaele (N-VA)

Inderdaad. Dank u wel.

De voorzitter

Dan is de stemming uitgesteld. In plaats van de hele tijd op dat ding te zitten tokkelen … Potverdikke.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.