U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 januari 2019, 14.02u

Voorzitter
Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de Open Vld-fractie zijn

in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid mevrouw Lydia Peeters als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Bart Tommelein,

in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid mevrouw Emmily Talpe als vast lid vervangen door mevrouw Laurence Libert,

in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid mevrouw Lydia Peeters als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Bart Tommelein,

in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn mevrouw Lydia Peeters als vast lid vervangen door de heer Bart Tommelein en de heer Mathias De Clercq als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Sas van Rouveroij,

in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken de heer Mathias De Clercq als vast lid vervangen door de heer Sas van Rouveroij en mevrouw Emmily Talpe als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Laurence Libert,

in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mevrouw Emmily Talpe als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Laurence Libert,

in de Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen mevrouw Emmily Talpe als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Laurence Libert en

in de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte de heer Mathias De Clercq als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Sas van Rouveroij.

Regeling van de werkzaamheden
Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.