U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Sleurs, Vera Jans en Ingeborg De Meulemeester houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Wie kan ons beter een inzicht laten krijgen in de jeugdhulp dan kinderen en jongeren die er zelf mee te maken hebben en hun ouders? Het is niet langer geleden dan deze voormiddag in de commissie Welzijn dat we weer een getuigenis hebben gekregen van de vzw Cachet. Op geen enkel moment is het zo stil in onze commissie dan wanneer deze jongeren zelf aan het woord komen.

Via dit voorstel van decreet geven we een organisatie als Cachet erkenning en natuurlijk ook de daarbij horende subsidiëring. Zo krijgen kinderen en jongeren in de jeugdhulp en hun ouders echt mee een stem in het beleid. Ik hoop en ik ben er zeker van dat ze die stem verder sterk zullen laten klinken. Dat is ook nodig, want het is voor ons een onmisbare invalshoek bij het uitwerken van het beleid.

De voorzitter

De heer Parys heeft het woord.

Het is inderdaad niet zo gemakkelijk om het parlement stil te krijgen of om iedereen van zijn smartphone of laptop te doen opkijken, maar de momenten waarop dat is gelukt in de commissie Welzijn waren zulke momenten. Zelfs mijn fractievoorzitter verlaat het halfrond. Ik heb dat effect niet op mijn collega's.

De mensen en jongeren van Cachet die komen getuigen in onze commissie Welzijn slagen daar steeds wel in. Zij komen met een heel authentiek verhaal over wat ze hebben meegemaakt in de jeugdhulp. Ze slagen erin om dat op een manier te brengen, waardoor iedereen luistert en waardoor we meestal ook snel actie willen ondernemen om iets recht te zetten of om iets beter te doen. Dat is de meerwaarde die een organisatie als Cachet ons allemaal kan bieden.

Hetzelfde verhaal met de ouders die bijvoorbeeld hebben meegewerkt aan de uitwerking van het traject dat naar het nieuwe jeugddelinquentierecht moet leiden. Dat is waardevolle input die we nergens anders kunnen halen. Het is dan ook verstandig voor dit parlement om ervoor te zorgen dat ze niet steeds weer van projectsubsidie naar projectsubsidie moeten leven, maar dat ze zich kunnen focussen op wat echt belangrijk is, en niet op het binnenhalen van de volgende subsidie. Zo kunnen we hen decretaal verankeren en hen daarvoor ook de nodige middelen toekennen. Mijn fractie vindt dit een bijzonder goed idee en staat uiteraard volmondig achter dit voorstel van decreet, dat we mee hebben ingediend.

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen (sp·a)

Heel kort, voorzitter, om ons aan te sluiten bij de appreciatie die reeds door eerdere sprekers is geuit. Dat geldt ook voor het voorstel van decreet waarin effectief wordt voorzien in een structurele verankering door de subsidiëring van die cliëntenorganisaties. Alleen maar om nog eens de hoop uit te drukken dat het kader dat we hier creëren op een dusdanige manier wordt ingevuld dat die belangrijke informatie ook in de realiteit  bottom-up naar ons kan komen. Ook als ze ons tegen de schaars geworden haren instrijkt.

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Voorzitter, zoals u merkt, zijn we collectief fan van de manier waarop Cachet in de commissie Welzijn met ons aan de slag gaat en standpunten aanbrengt. Maar voor alle duidelijkheid is dat niet de reden waarom we met Groen dit voorstel van decreet zullen goedkeuren. We keuren dit voorstel van decreet goed omdat we ervan overtuigd zijn dat als je voor jongeren beleid maakt, dat je dat samen met jongeren doet. Dat je die stem hoort. In jeugd- en jongerenwelzijn is dat eens zo belangrijk omdat het over jongeren gaat die in een heel kwetsbare en heel precaire positie zitten, en die vanuit die positie zeker een echt sterke stem moeten hebben. Die stem vertolken ze, zoals we merken in de commissie, op een sterke manier. Maar zelfs als ze dat niet sterk zouden doen, zouden we hen moeten versterken. Dit moeten we ondersteunen, dit moeten we voortzetten, omdat dit ons beleid beter maakt.

Vandaar vermoed ik dat we straks op het bord een unanieme stemming voor dit voorstel van decreet zullen zien.

Ik dank de indieners voor dit initiatief.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1666/1)

– De artikelen 1 tot en met 8 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.