U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 december 2018, 14.04u

Voorzitter
Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de N-VA-fractie zijn

in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand de heer Bart Nevens als vast lid vervangen door mevrouw Elke Wouters,

in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media de heer Bart Nevens als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Elke Wouters,

in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn de heer Bart Nevens als vast lid vervangen door mevrouw Elke Wouters,

in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mevrouw Vera Celis als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Elke Wouters en

in de Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen de heer Bart Nevens als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Elke Wouters.

Voor de CD&V-fractie zijn

in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid mevrouw Kathleen Helsen als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Jamila Hamddan Lachkar,

in de Commissie voor Onderwijs mevrouw Kathleen Helsen als vast lid vervangen door mevrouw Jamila Hamddan Lachkar en

in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin mevrouw Kathleen Helsen als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Jamila Hamddan Lachkar.

Politieke fracties
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.