U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 december 2018, 14.04u

Voorzitter
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
De voorzitter

Dames en heren, bij brief van 21 november 2018 heeft de heer Bart Nevens met ingang van 2 december 2018 ontslag genomen als Vlaams volksvertegenwoordiger.

De opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen, is de heer Peter Persyn. De heer Peter Persyn heeft reeds zitting in het Vlaams Parlement als plaatsvervanger. Ik stel dan ook voor niet opnieuw over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging van de heer Peter Persyn. Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

De opvolger die in aanmerking komt om de heer Peter Persyn als plaatsvervanger te vervangen, is mevrouw Elke Wouters.

Bij mail van 25 november 2018 heeft mevrouw Kathleen Helsen met ingang van 2 december 2018 ontslag genomen als Vlaams volksvertegenwoordiger.

De opvolger die in aanmerking komt om haar te vervangen, is de heer Orry Van de Wauwer. De heer Orry Van de Wauwer heeft reeds zitting in het Vlaams Parlement als plaatsvervanger. Ik stel dan ook voor niet opnieuw over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging van de heer Orry Van de Wauwer. Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

De opvolger die in aanmerking komt om de heer Orry Van de Wauwer als plaatsvervanger te vervangen, is mevrouw Jamila Hamddan Lachkar.

De geloofsbrieven van mevrouw Elke Wouters en mevrouw Jamila Hamddan Lachkar werden reeds goedgekeurd in de plenaire vergaderingen van 17 en 25 juni 2014. Het administratieve onderzoek heeft uitgewezen dat sindsdien geen wijziging is opgetreden in de vervulling van de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

Ik roep mevrouw Elke Wouters en mevrouw Jamila Hamddan Lachkar uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hen uit aan het spreekgestoelte de grondwettelijke eed af te leggen, die luidt als volgt: “Ik zweer de Grondwet na te leven.”

– Elke Wouters en Jamila Hamddan Lachkar leggen de grondwettelijke eed af.

Mevrouw Wouters, mevrouw Hamddan Lachkar, namens alle collega’s heet ik u van harte welkom in het Vlaams Parlement. (Applaus)

Mevrouw Wouters, ik heb voor u nog één vraag. Hebt u alle dossiers waarover u deze week een advies moest geven, volledig afgewerkt op uw kabinet? (Gelach)

Dat is dan in orde.

Mevrouw Hamddan Lachkar, ik heb begrepen dat u nooit had gedacht dat u ooit in het parlement zou komen. Ik had eigenlijk iets anders voor u klaar, maar dat schijnt toch in de gunstige zin te evolueren. U hebt naast het uitbaten van het café Apollon in Muizen – mij zeer bekend, mijnheer de burgemeester – nu deze schitterende uitdaging.

Ik wens u allebei een zeer vruchtbaar verloop hier als volksvertegenwoordiger. Mocht u problemen hebben, u mag altijd bij mij op mijn kantoor langskomen. (Opmerkingen. Gelach)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.