U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Bart Caron, Katia Segers en Björn Rzoska betreffende het afkoppelen van uitzendingen via antenne (DVB-T).

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Voorzitter, collega’s, de spoedhandeling is het gevolg van het feit dat de VRT op 1 december DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) wil afschakelen. DVB-T is de ethertelevisie voor mensen die digitaal maar met een antenne naar de openbare omroep kijken, een dienst die vele jaren gratis is aangeboden en waar de VRT nu mee wil stoppen. Als we snel nog iets willen doen, is het dus hoogdringend.

De voorzitter

De heer Somers heeft het woord.

Bart Somers (Open Vld)

Ik stel voor om de hoogdringendheid niet goed te keuren omdat de datum van 1 december al heel lang gekend is. We kennen die al maanden. Dit hier nu drie dagen voor 1 december in het parlement brengen, is natuurlijk erg laattijdig. Zoiets doe je ook niet, tenzij je dit technisch heel goed voorbereidt. Er zijn al heel veel procedures gestart die je niet in een klap kunt omdraaien. We stellen voor om dit naar de commissie te verwijzen.

Bart Caron (Groen)

Er is in de commissie naar aanleiding van de beleidsbrief en bij andere gelegenheden al over dit thema gediscussieerd. Vorige donderdag heeft de minister verklaard dat hij een addendum wil maken bij de beheersovereenkomst van de VRT. Dan stelt zich de gelegenheid om dit er ook in te zetten. Daarom is de hoogdringendheid wel degelijk geldig naar onze mening.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Bart Caron, Katia Segers en Björn Rzoska betreffende het afkoppelen van uitzendingen via antenne (DVB-T) naar de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media verwezen.

Bart Caron (Groen)

Ik leg me uiteraard neer bij de stemming. Zo gaat dat in een democratie. Ik wil toch nog het volgende zeggen, voorzitter. Ik heb er geen probleem mee dat mijn collega’s het inhoudelijk niet eens zijn met het voorstel, maar dat ze daar dan verdorie voor 1 december ook eens voor uitkomen in plaats van dit na 1 december te doen door het naar de commissie te verschuiven. Heb de politieke moed om een keuze te maken! Dat is alles wat ik kwijt wil. (Applaus bij Groen, sp.a en het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.