U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 oktober 2018, 14.05u

Voorzitter
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
De voorzitter

Verkiezing van de voorzitter

Dames en heren, bij mail van 3 oktober 2018 meldt de heer Joris Vandenbroucke, voorzitter van de sp.a-fractie, dat de sp.a-fractie de heer Bart Van Malderen als voorzitter van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wenst te vervangen door de heer Bert Moyaers.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan verklaar ik de heer Bert Moyaers verkozen tot voorzitter van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (Applaus)

Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.